Būrimas - strona lt

Go to content

Main menu:

Būrimas

AR ŽINOTE

Ateities spėjimas


Būrimo praktikos remiasi įsitikinimu, kad:

- kiekvieno žmogaus ateitis yra iš anksto tiksliai suplanuota ir apibrėžta,
- egzistuoja slaptojo pažinimo technikos (okultinės technikos), kurių dėka galima pažinti ateitį ir ją valdyti.

Prie labiausiai paplitusių būrimo technikų priklauso:

- būrimas iš kortų,
- astrologija, ateities įvykių spėjimas pagal žvaigždžių padėtį,
- chiromantija, skaitymas iš delno linijų,
- spiritizmas, mirusiųjų sielų iškvietimas, norint gauti informacijos.

Bet kurios būrimo technikos praktikavimas yra aiškus nusižengimas pirmąjam įsakymui (,,Neturėk kitų dievų, tik mane vieną").

1.Šios praktikos tvirtina, kad žmogaus gyvenimas nėra pavaldus Dievo Apvaizdai, bet priklauso nuo beasmenių paslaptingųjų jėgų.

Būrimas silpnina ir pagaliau nutraukia paklusnumo ir pasitikėjimo ryšį su Dievu.
Asmenys, užvaldyti ateities pažinimo troškimu ir praktikuojantys būrimą, tampa nepajėgūs melstis bei praktikuoti sakramentinį gyvenimą ir tuo pačiu pasiduoda demoniškųjų jėgų įtakai.

2.Būrimas - tai vienintelio ir tikrojo Dievo atmetimas.

Šv.Raštas griežtai perspėja prieš šią nuodėmę:

,,Nesikreipkite į dvasias ir kerėtojus; jų patarimo neieškokite, kad nebūtumėte suteršti; aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas." (Kun 19, 31)

,,Jei kas kreiptųsi į dvasias ir kerėtojus, ištvirkaudamas su jais, aš atgręšiu į jį savo veidą ir pašalinsiu iš tautos." (Kun 20, 6)

,,Tenebūna rasta tarp jūsų nė vieno, kuris aukoja sudegindamas savo sūnų ar dukterį arba užsiima būrimu, arba yra žynys, ar burtininkas, ar raganius, ar kerėtojas, arba tariasi su vaiduokliais bei dvasiomis, arba teiraujasi mirusiųjų. Juk kas tik tokius dalykus daro, tas pasibjaurėtinas VIEŠPAČIUI; už tokius bjaurius darbus VIEŠPATS pašalina tautas tau iš kelio. Tad tu turi būti nuoširdžiai ištikimas VIEŠPAČIUI, savo Dievui. Nors tos tautos, kurias tu eini išvaryti, iš tikrųjų klauso žynių ir užsiimančiųjų būrimu, VIEŠPATS, tavo Dievas, tau to daryti neleis." (Įst 18, 10-14)

,,Nesiduokite suvedžiojami pranašų, esančių su jumis, nei savo žynių. Nekreipkite dėmesio į sapnus, kuriuos jie nuolat sapnuoja. Ką jie pranašauja jums mano vardu, tai melas! Aš jų nesiunčiau! - tai VIEŠPATIES žodis." (Jer 29, 8-9)

3.Būrimas - tai apgaulė, neigianti pagrindinę teologinę tiesą, kad ateitį žino tiktai Dievas.

Šios paslapties tariamas vogimas iš Dievo yra absoliuti iliuzija. Net pats Šėtonas nežino ateities, nes ji kuriama laisva valia bendradarbiaujant žmogui su Dievu. Šėtonas, remdamasis nuo žmonių paslėptais prigimties mechanizmais, tobulai daro išvadas, bet gali sudėlioti tik galimą ateities įvykių scenarijų, kuris visiškai neprivalo išsipildyti.  

4.Būrėjų pranašystės liečia įvykius, tariamai neatšaukiamus ir nepriklausomus nuo laisvo žmogaus veikimo, tokiu būdu apribojama asmeninio gyvenimo formavimo galimybė.

Pranašystės, kylančios iš Dievo, tuo skiriasi nuo burtų, kad niekados iš anksto neapsprendžia ateities, o tik perspėja apie nuodėmės ir atsivertimo atsisakymo tragiškas pasekmes.

5.Būrimas radikaliai perbraukia krikščioniškojo augimo ir šventumo kelią.

Propaguodamas determinizmą (ateitis iš anksto buvo suplanuota) ir fatalizmą (nėra galimybės išsilaisvinti iš numatytos įvykių eigos), paneigia gėrio ir blogio pasirinkimo pasekmes. Tuo pačiu visiškai atmeta apreikštą tiesą apie dangų, skaistyklą ir pragarą.

6.Būrimas veda prie dvasinės sumaišties (įskaitant ir apsėdimus), baimių, bejėgiškumo jausmo, nevilties, galų gale prie sunkių psichinių ligų.

Dieviškasis Apreiškimas, kalbantis per Bibliją ir Bažnyčios mokymą, paties žmogaus gerovei griežtai draudžia naudotis bet kuria burtų forma. Jeigu krikščionis naudojasi horoskopais, aiškiaregių ar magų paslaugomis - tuo pačiu jis įeina į konfliktą su svarbiausiu Dekalogo įsakymu, o kartu pastato save į piktųjų jėgų veikimo pavojų, kuris veda į žmogaus ryšio su Dievu nutraukimą ir dvasinę mirtį.

Kasdieninis vaistas nuo pagundos pažinti ateitį yra malda ir sakramentinis gyvenimas, vedantis į vis gilesnį pasitikėjimą Dievo Apvaizda. 
pranciskonai.delegatura@gmail.com
Back to content | Back to main menu