Konferencija - strona lt

Go to content

Main menu:

Konferencija

.
Tarptautinė mokslinė konferencija
„Marijos dieviškoji motinystė Lenkijos ir Lietuvos tautų istorijoje“

Konferencijos organizatoriai:
- Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, afilijuota su Popiežiškuoju Laterano universitetu Romoje
- Varšuvos kardinolo Stefano Višinskio universiteto Teologijos fakulteto Mariologijos mokslinė draugija

Konferencijos partneriai:
- Vilniaus arkivyskupija
- Lietuvos Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordino vienuolynas

Konferencija vyks 2018 birželio 16 d.Vilniaus Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordino Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų vienuolyne

Konferencijos tikslas.  Šiais metais Lietuva ir Lenkija mini valstybių atkūrimo 100 metų jubiliejus. Per amžius šias tautas jungė bendra istorija, kurios neatsiejamas aspektas yra Švč. Mergelės Marijos kultas. Jo centrai būrėsi ir iki šiol buriasi prie Dievo Motinos šventovių. Viena jų – Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo , bazilika, kurioje saugomas prieš 300 metų karūnuotas Marijos paveikslas. Šia proga Varšuvos kardinolo Stefano Višinskio universiteto Teologijos fakulteto Marijologijos mokslinės draugija inicijavo tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą Marijos dieviškosios motinystės abiejų tautų istorijoje studijoms.

Programa
9:00 Šv. Mišios Pranciškonų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
Šv. Mišias aukos J. E. Arūnas Poniškaitis

Plenarinis posėdis
10:00 Konferencijos dalyvių pasveikinimas– t. Piotr M. Stroceń OFM Conv.
10:10 J. E. Arūno Poniškaičio  sveikinimo žodis
10:20 Įvadas į konferenciją– t. prof. habil. dr. Grzegorz Bartosik (Varšuvos kardinolo Stefano Višinskio universiteto Instituto „Kolbianum“ Niepokolianove direktorius)
10:30 – 11:15 I sesija
- Marijos dieviškosios motinystės vertė ir pasekmės (Wartość i konsekwencje Bożego macierzyństwa Maryi) – kun. dr Kęstutis Dailydė
- Marijos paveikslas pagal cistersų mokyklos atstovus (Obraz Maryi u przedstawicieli szkoy cysterskiej) – kun. Miroslav Anuškevič
- Trakų Dievo Motinos paveikslo kultas Lietuvos istorijoje (Kult obrazu Matki Bożej w historii Litwy) – dr. Lina Leparskienė
11:15 – 11:45 Pertrauka
11:45 – 12:30 II sesija
- Sześć słów Maryi Matki w ujęciu św. Antoniego z Padwy (Marijos Motinos šeši žodžiai pagal šv. Antano Paduviečio) – t. mgr lic. Norbert Siwiński OFM Conv.
- Mgr lic. Marzena Szczepkowska, Macierzyństwo jako droga życia duchowego (Motinystė – dvasinio gyvenimo kelias) – mgr lic. Marzena Szczepkowska
- Rola kultu Matki Bożej Ostrobramskiej w odnowieniu struktur na Białorusi (od 1989 do współczesności) (Aušros Vartų Dievo Motinos kulto įtaka Baltarusijos strukturų atnaujimui (nuo 1989 iki dabarties) – dk mgr Eugeniusz Wintow
12:30 – 13:00 Diskusija
13:00 Konferencijos apibendrinimas – t. dr. Ireneusz Klimczyk ( Varšuvos kardinolo Stefano Višinskio universiteto Instituto „Kolbianum“ Niepokolianove direktoriaus pavaduotojas)
13:10 Konferencijos pabaiga – kun. mgr Marcin Stanisławski, Varšuvos kardinolo Stefano Višinskio Universiteto Teologinio fakulteto  Mariologijos mokslinės draugijos prezidentas
13:30 Pietūs (iš anksto prašome pranešti tel. 860174406)


 
pranciskonai.delegatura@gmail.com
Back to content | Back to main menu