Opus Dei - strona lt

Go to content

Main menu:

Opus Dei

AR ŽINOTE
Opus Dei - tai asmeninė Katalikų Bažnyčios prelatūra, įsteigta 1928m. Madride. Įsteigėjas - šv. Josemarija Escriva. Prelatūrai šiuo metu priklauso apie 84.000 asmenų iš penkių kontinentų. Centrinė Opus Dei kurija kartu su savo bažnyčia yra Romoje.
II- asis Vatikano Susirinkimas ( Dogmatinė konstitucija apie Bažnyčią ,,Lumen gentium" nr 32 ir 33) primena, kad visi pakrikštytieji yra pašaukti sekti Jėzumi Kristumi, rodyti Jį kitiems ir gyventi Evangelija. Opus Dei tikslas - paremti šią Bažnyčios evangelizacinę misiją, raginant visų luomų tikinčiuosius gyventi visiškoje vienybėje su tikėjimu. Ta vienybė pirmoje eilėje pasireiškia kasdieninėse situacijose, ypač darbe, atliekant savo pareigas šeimoje ir visuomenėje.

,,Opus Dei skelbia ir primena nuostabią tiesą (...) , kad kiekvienas tinkamas ir taurus pilna to žodžio prasme darbas gali perteikti Dievo veikimą. Dievo tarnystėje nėra mažiau svarbių specialybių - jos visos yra svarbios. Tam, kad mylėti Dievą ir Jam tarnauti, visiškai nebūtina daryti ypatingus darbus. Visus be išimties žmones Jėzus prašo, kad būtų tobuli kaip ir jų Dangiškasis Tėvas yra tobulas. Daugumai žmonių tapimas šventuoju reiškia pašvęsti savo darbą, pačiam pasišvęsti ir kitus pašventinti savo darbu - ir tokiu būdu svo gyvenimo kelyje atrasti Dievą."

Siekdama šio tikslo, Prelatūra užtikrina savo nariams, o taip pat ir daugumai kitų asmenų, dvasinę formaciją, kviesdama juos elgtis ir veikti sutinkamai su Evangelijos mokymu, augant dorybėse ir pasišventime darbe - o tai reiškia: dirbti Kristaus dvasioje, tobulai atliekant savo pareigas Dievo garbei ir tarnaujant artimui, tokiu būdu įnešant savo indėlį į pasaulio šventumo augimą ir skleidžiant Evangelijos dvasią kiekvienoje veikloje ir žemiškoje tikrovėje.

Darbas, kurį atlieka Opus Dei nariai, neapsiriboja kokia nors apibrėžta sritimi, kaip švietimas, ligonių slaugymas ar parama neįgaliesiems. Kiekvienas iš jų stengiasi priartinti prie Dievo asmenis, su kuriais gyvena, tokiu būdu diegdamas toje bendruomenėje taiką ir džiaugsmą. Prelatūros misija - priminti visiems krikščionims, kad kiekviena veikla, kuriai jie pasišvenčia, turi tarnauti krikščioniškiems visuomeninių problemų sprendimams ir ištikimai liudyti apie asmeninį tikėjimą.

Opus Dei reiškia Dievo Darbas. Pilnas pavadinimas: Šventojo Kryžiaus ir Opus Dei prelatūra, sutrumpintai - Opus Dei prelatūra, arba tiesiog Opus Dei.


 
pranciskonai.delegatura@gmail.com
Back to content | Back to main menu