Dieve,duok man ženklą - strona lt

Go to content

Main menu:

Dieve,duok man ženklą

Šv.Pranciškus
Žmogiški troškimai

Mano troškimai – noriu būti turtingas, o gal geriau tapti įžymiu sportininku, arba estrados ar kino žvaigžde. Mūsų pasaulio balsai taip mus vilioja. Tais laikais, kai gyveno Pranciškus, jaunuoliai svajojo apie riterių arba klajoklio dailininko šlovę. Galbūt, jei jis būtų gimęs šiandien, norėtų būti sportininku, o Dievas pašauktų iš rungtynių.

Riterio šlovė – tai didžiausia Pranciškaus laikų jaunystės svajonė. “Tapk riteriu, pasiek šlovę ir kilmęjį vardą”, - kartojo jam tėvas.


Viešpaties balsas

Ir taip, vieną kartą, eilinės riteriškosios iškylos metu Dievas parodė Pranciškui savo valią, tardamas:

Pranciškau, kam geriau tarnauti Dievui ar tarnui?

Dievui, - atsako Pranciškus.

Kodėl gi tu stengiesi surasti tarną, o ne Dievą? Pranciškau, tai ne tavo kelias.

Žlugo visi planai ir svajonės, susietos su riterio šlove. Pranciškus pradėjo ieškoti Dievo tam, kad pažintų Jo valią. Vieną dieną, melsdamasis prie kryžiaus šv. Damiano bažnytėlėje, išgirdo balsą: Eik, Pranciškau, sutaisyk Mano namus, nes virsta griuvėsiais.

Iš pradžių Pranciškus, tikrąją to žodžio prasme, suprato Dievo žodžius ir pradėjo atstatinėti sugriautas bažnyčias, bet nuolat iškildavo klausimas: kas toliau? Kokia yra Dievo valia? Vieną kartą, šv. Mišių metu, išgirdo Evangelijos žodžius: Nesiekite nei aukso, nei sidabro, nei vario į savo pinigines. Neimkite į kelionę krepšio, nei dviejų drabužių, nei apavo, nei lazdos! Nes vertas yra darbininkas savo maisto.

Evangelija kaip gyvenimo kelias

Tuo metu Pranciškus atrado didžiąją tiesą – šv. Rašte ir Evangelijoje yra Dievas. Nuo tos akimirkos visus atsakymus į kylančius klausimus ieškojo Evangelijoje, o be to, Evangeliją įgyvendindavo savo gyvenime. Pripažino ją patikimu keliu į tobulybę, todėl visuose darbuose stengėsi vadovautis jos žodžiais, laikydamas juos šventu įsakymu.

Patvirtindamas šiuos žodžius, norėčiau pateikti konkretų šv. Pranciškaus gyvenimo pavyzdį. Jaunuoliai iš Asyžiaus, Dievo pašauktieji, panoro žengti keliu, kurį nurodė Pranciškus. Vienas iš pirmųjų buvo Bernardas iš Quintawalle. Atėjo pas Pranciškų ir tarė: Tėve, žinau, kad visas savo geroves gavau iš Dievo ir esu pasiruošęs Jam jas atiduoti. Parodyk man būdą, kaip galiu tai padaryti. Pranciškus buvo maloniai nustebintas, bet visai nežinojo, ką ir kaip jam atsakyti. Abejodamas, nutarė pasitarti su Viešpačiu. Tuo tikslu kartu su Bernardu patraukė į šv. Mikalojaus bažnyčią. Po pamaldžiai išklausytų šv. Mišių, Pranciškus tris kartus atvertė mišiolą ir kiekvieną kartą rasdavo atsakymą:

Jeigu nori būti tobulas, eik ir atiduok viską, ką turi vargšams, ir turėsi lobį danguje.

Neturėk kelionėje jokio daikto, nei lazdos, nei krepšio, nei apavo, nei sidabro.

Kas nori mane sekti, tegul išsižada savęs, tegul paima savo kryžių ir eina iš paskos.

Viešpats labai aiškiai pasakė ir nebeliko nieko kito, tik Jam paklusti.  

Jezus - kielias ir vadovas

Testamente Pranciškus pasakė savo broliams taip: Kai Dievas man pavedė rūpinimąsi savo broliais, man niekas neįsakinėjo, ką turiu daryti, bet pats Aukščiausiasis apreiškė man, kad turiu gyventi pagal šventą Evangeliją.

Šventasis, nepaisydamas daugelio prieštaravimų, pripažino, kad Dievas yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Iki šių dienų – tai vienas iš labiausiai garbinamų šventųjų. Jo populiarumas pasireiškia tuo, kad tiesa, kurią priėmė, aktuali ir XX-o amžiaus pabaigos žmogui. Todėl pas kiekvieną iš mūsų ateina su kvietimu: priimk Kristų į savo gyvenimą ir priimk rimtai žodžius, kuriuos tau išsako Evangelijos puslapiai.


"Šventasis, nepaisydamas daugelio prieštaravimų, pripažino, kad Dievas yra kelias, tiesa ir gyvenimas."

 
pranciskonai.delegatura@gmail.com
Back to content | Back to main menu