Ordino šventieji - strona lt

Go to content

Main menu:

Ordino šventieji

Apie mus > Pranciškonų ordino šventieji
Pranciškonų šeima jau virš aštuonių šimtų metų tarnauja Dievui ir Bažnyčiai, iškeldama šventuosius ir palaimintuosius bei skelbdama pasauliui šūkį ,,Taika ir gėris".
Tarp beveik pusės tūkstančio šventųjų ir palaimintųjų pranciškonų (nuo XIIIa.) randame vyskupų, kunigų, brolių ir seserų vienuolių bei pasauliečių iš įvairių visuomenės sluoksnių ir užėmusių įvairius postus, nuo karalių iki pačių vargingiausių.

Dideliame palaimintųjų ir šventųjų būryje yra mokslininkų, kankinių, didelių mistikų ir charizmatikų.


PAL. ANELĖ SALIAVA (Aniela Salawa), mergelė, tretininkė
Minėjimas rugsėjo 9d.

ŠV. JUOZAPAS IŠ KUPERTYNO, kunigas
Minėjimas rugsėjo 18d.

 PAL. KONTARDAS FERRINI, tretininkas
Minėjimas spalio 24d.

ŠV. ELZBIETA VENGRĖ, Pasauliečių Pranciškonų Ordino globėja
Minėjimas lapkričio 17d.
ŠVENTIEJI BERARDAS IR JO DRAUGAI, pirmieji pranciškonų kankiniai  
Minėjimas sausio 16d.

ŠV. HIACINTA MARISCOTTI, mergelė, tretininkė  
Minėjimas sausio 30d.

ŠV. KONRADAS IŠ PIACENZOS, ATSISKYRĖLIS, tretininkas
Minėjimas vasario 19d.

ŠV. MARGARITA IŠ KORTONOS, tretininkė
Minėjimas gegužės 15d.
ŠV. JĖZAUS MARIJA ONA IŠ PAREDES, mergelė, tretininkė
Minėjimas gegužės 28d.

PAL. RAJMUNDAS LULL, kankinys, tretininkas
Minėjimas birželio 30d.

 
pranciskonai.delegatura@gmail.com
Back to content | Back to main menu