Gyvenimas - strona lt

Go to content

Main menu:

Gyvenimas

Šv.Pranciškus
Giovani Bernardone, Pranciškus iš Asyžiaus, Asyžiaus neturtėlis , Serafišksis Pranciškus, šventasis, gimė apie 1181m. Asyžiuje, vienuolis ir pamokslininkas; pranciškonų ordino, klarisių ir tretininkų įkūrėjas; turtingo pirklio sūnus; 1202m. dalyvavo Asyžiaus ir Perudžos kare; grižęs į Asyžių pradėjo apsimarinimo ir maldos gyvenimą, patarnavo raupsuotiesiems; neturėdamas savo tėvo pritarimo tokiam gyvenimo būdui ir turto dalinimui vargšams, Pranciškus negavo palikimo ir pradėjo pamokslauti , kviesdamas prie griežtesnio neturto ir artimo meilės praktikavimo; subūręs 12 šalininkų, 1209m. apsilankė Romoje, kur popiežius Inocentas III žodžiu patvirtino pranciškonų ordino regulą; 1208 - 10m. ir 1224 - 26m. keliavo po Italiją, skelbdamas atgailą; 1212m. vienuolės abitu apvilko Klarą iš Asyžiaus, taip įkūrdamas ,,neturtingųjų ponių'' (klarisių)ordiną; 1221m. grižęs iš misijinės kelionės po Egiptą, parašė krikščioniškojo gyvenimo pagrindus pasauliečiams, taip duodamas pradžią pasauliečių pranciškonų judėjimui; tais pačiais metais sukvietė generalinę pranciškonų ordino kapitulą (tuo metu ordine jau buvo apie 5000 brolių) ir naujai redagavo regulą (t.vad. Secunda arba Bullata), galutinai patvirtintą 1223m.  Gyvenimo pabaigoje gavo Kristaus žaizdų stigmas. Mirė 1226m. spalio 3d. Asyžiuje ( Porciunkulėje). Kanonizuotas 1228m.  
 
pranciskonai.delegatura@gmail.com
Back to content | Back to main menu