PPO - strona lt

Go to content

Main menu:

PPO

Apie mus

PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS


Šv. Pranciškus taip pat yra Trečiojo Pranciškonų Ordino įsteigėjas. Dabartinis oficialus pavadinimas: Pasauliečių Pranciškonų Ordinas. Jis yra skirtas tiems pasauliečiams, kurie dėl savo profesinių pareigų ir santuokos negali stoti nei į pirmąjį, nei į antrąjį ordiną, bet trokšta šv. Pranciškaus pavyzdžiu gyventi pagal Evangeliją. Į šį ordiną gali būti priimti taip pat ir vieniši asmenys.

Pranciškus įsteigė trečiąjį ordiną 1221m., padedant kardinolui Hugolinui, vėlesniam popiežiui Grigaliui IX-jam, norėdamas padėti pasaulyje gyvenantiems žmonėms gyventi krikščioniškai pagal Evangelijos nuostatas. Kardinolas iš savo pusės norėjo trečiojo ordino pagalba sužadinti krikščioniškąjį liaudies pamaldumą ir padėti Bažnyčiai, kuriai tuo sunkiu laikotarpiu grėsė pavojus iš pasaulietinės vokiečių imperijos vadovybės.

Trečiasis Ordinas buvo Apaštalų Sosto patvirtintas ir labai padėjo Bažnyčiai visoje istorijos eigoje. Iš jo kilo labai daug šventųjų ir palaimintųjų. Bažnyčia iškėlė į altoriaus garbę 112 asmenų, kilusių iš Pasauliečių Pranciškonų Ordino, o 60 - čiai asmenų, mirusių su šventumo reputacija, yra pradėtos beatifikacinės bylos.

Bažnyčia patvirtino Pasauliečių Pranciškonų Ordino Regulą, o 1978m. birželio 24d. popiežius Paulius VI-asis patvirtino naują Regulos redakciją. Pranciškonų Pasauliečių Ordinas yra gausiausia religinė draugija Bažnyčioje, dvasiškai globojama Pirmojo Pranciškonų Ordino kunigų. 
pranciskonai.delegatura@gmail.com
Back to content | Back to main menu