Halloween - strona lt

Go to content

Main menu:

Halloween

AR ŽINOTE
Paskutiniu metu mums įkyriai siūlomi okultiniai ir satanistiniai ritualai, kurie supaprastinta ir fragmentine forma yra kultivuojami baisios ir pavojingos ,,Halloween" šventės metu. Ši šventė yra kilusi iš pagoniškos Keltų šventės mirties dievo Samhaino garbei.
,,Halloween" šventė buvo skirta dvasioms ir Keltų mirties dievui Samhainui. ,,Šėtono Biblijos" autorius Anton Lavey tvirtina, kad naktis iš spalio 31d. į lapkričio 1d. yra didžiausia liuciferinė šventė. Jis rašo, kad ši šventė kilusi iš druidų laikų ir yra minima tuo laikotarpiu, kada mirusiųjų dvasios, demonai, raganos ir burtininkai būna ypač aktyvūs ir turi ypatingą galią. Policijos kronikos byloja apie tuo metu padidėjusį prievartos su okultiniu charakteriu aktų skaičius. Bažnyčia perspėja prieš dalyvavimą bet kokia forma okultizme ir magijoje. Šį mokymą randame Katalikų Bažnyčios Katekizme (psl.2116 ir23117), Apaštalų Sosto dokumente ,,Jėzus Kristus gyvojo vandens davėjas" (Vatikanas, 2003m. vasario 3d.), Toskanijos Vyskupų Konferencijos Sielovadiniame Rašte (Florencija, 1994m. birželio 1d.), o taip pat ir įprastiniame vyskupų mokyme.

HALLOWEEN - PIKTŲJŲ JĖGŲ IR ŠĖTONO ŠVENTĖ

Dvasia Samhain, kadaise laikoma kaip dykumos ir jėgos dvasia, šiandien apibūdinama kaip kažkas blogesnio: piktoji dvasia. Tradicinių religijų ir tikėjimų dievus, dievaičius ir kitokias dvasines būtybes Bažnyčia apibūdina kaip šėtono veikimą. Dvasinės jėgos, kurias patirdavo žmonės, tai realios šėtono manifestacijos, kuris būdamas melo kunigaikščiu apgaudinėjo žmones ir skatino garbinti dievaičius. Taigi galime tvirtinti, kad Halloween ir jo tradicijos su visomis praktikomis bendrauti su dvasiomis, žmogaus kaukolės - mirties simbolis, šėtono ir kitų piktųjų jėgų karikatūros - yra tikras burtininkavimas.

Nerimą kelia tai, kad vaikai su šypsena yra perrenginėjami raganomis, skeletais, giltinėm ir vilkolakiais, ir siuntinėjami į gatves, kur tie angelėliai, kurie turėtų tarnauti Dievui, kartoja pagonišką druidų satanistinių kunigų ritualą: ,,treat or trick".
Druidai vaikščiojo nuo vienos pilies prie kitos, darydami tą patį. Jie taip pat reikalavo vaišių, kas reiškė reikalavimą atiduoti jiems jauną merginą, kuri turėjo būti sudeginta aukoje šėtonui. Jeigu kuri nors šeima negalėjo išpildyti druidų reikalavimo, tuomet prasidėdavo laikas triukams ir išdaigoms.

Prie įėjimo durų pakabindavo heksagramą, kuri buvo ženklu, kad šėtonas ir jo demonai artimiausią naktį tarp baimės ir nerimo gali ką nors nužudyti. Kartais taip ir atsitikdavo.

Dalis visuomenės ginasi tvirtinimu, kad švenčia Halloween tik dėl žaidimo, nesuteikiant tam rimtos reikšmės. Gal ir taip, bet žinokime, kad šėtonas, siekdamas užvaldyti žmogų, naudojasi kiekviena proga ir pretekstu, o juk tai yra jo šventė. Tas vakaras visuomet buvo pašvęstas jo juodąjai ir piktąjai magijai. ,,Šėtono Biblija" aiškiai kalba, kad Halloween yra jo didžiausia šventė.

KRIKŠČIONYS
Doreen Irving praktikavo okultizmą. Po atsivertimo ji parašė knygą ,,Set free to serve Christ" ( Išlaisvintas, kad tarnautų Kristui). Jos manymu, tragišku faktu yra tai, kad dauguma žmonių praktikuoja tariamai nekaltus dalykus ir nesuvokia, kad prisiliečia prie okultizmo ribos. Vienas iš tokių pavyzdžių yra Halloween.

Savo knygoje ji rašo: ,,Tikrieji burtininkai džiaugiasi, kai krikščionys dalyvauja demoniškose tradicijose. Demonai tokiu būdu užvaldo daugelį žmonių. Okultizmas Halloween laikotarpiu nuolat žudo. Apie tai sužinome iš pasikartojančių kiekvienais metais žmonių aukų.

VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ

Bažnyčios Tėvai, ne kartą stebėdami pagoniškus papročius, stengėsi šioms šventėms suteikti krikščionišką charakterį ir blogį pakeisti gėriu. Popiežius Grigalius IV-is 834m. visų mirusiųjų paminėjimui įvedė Bažnyčioje Visų Šventųjų Šventę. Ši iškilmė pagerbia visus šventuosius danguje - tuos, kurių vardai žinomi, ir tuos nežinomus. Iki aštuntojo šimtmečio Visų Šventųjų Iškilmė buvo švenčiama gegužės mėnesį. Popiežius, matydamas nuolatines Keltų praktikas, nusprendė suteikti šiai šventei tikrą krikščionišką charakterį, perkeldamas Visų Šventųjų Iškilmę į Halloween vietą. Atsiminkime, kad Halloween savo istorijoje niekados nebuvo krikščioniška švente. Ši šventė visuomet buvo satanistinė.

Vietoj halloween'inio žaidimo tikintieji daugelyje vietų sukūrė kitą. Vaikai dalyvauja vaidinime, persirengdami šventaisiais, angelais, Biblijos personažais. Organizuojami konkursai Biblijinėm temom, yra šokiai ir muzika, saldumynai. Panašūs žaidimai organizuojami daugelyje krikščioniškųjų bendruomenių.

Jaunimui organizuojami maldingi budėjimai, vadinami ,,Šventasis nugalės". Jaunimas gieda, meldžiasi, bendrauja, žaidžia vakaronės metu prie bažnyčios. Visi kartu vienoje dvasioje, kaip dera pasitikintiems Jėzumi Kristumi. 
pranciskonai.delegatura@gmail.com
Back to content | Back to main menu