Inf liturgija - strona lt

Go to content

Main menu:

Inf liturgija

Vilnius > Informacija
GAVĖNIA

Liturginė spalva Fioletinis


Pradėjome Gavėnios laikotarpj. Primename, jog Gavėnios
penktadieniais po aštuonioliktos valandos Šventųjų mišių einame
Kryžiaus Kelius, o sekmadieniais prieš šventąsias mišias giedame
Graudžius Verksmus. Už dalyvavimą šiose pamaldose galime laimėti
visuotinius atlaidus įprastinėmis sąlygomis. Ta proga kviečiame dažniau
pasinaudoti Atgailos sakramentu.


REKOLEKCIJOS

Gavėnios rekolekcijos mūsų bažnyčioje vyks nuo kovo trisdešimt pirmos
iki balandžio antros dienos. Jas skelbs brolis kunigas Andžej Buko.


Kiekvieno mėnesio pirmajį šeštadienį 10 val. šv. Mišios prašant visiems dalyviams kūno ir sielos sveikatos.


 
pranciskonai.delegatura@gmail.com
Back to content | Back to main menu