Atsidavimo Kristui malda - strona lt

Go to content

Main menu:

Atsidavimo Kristui malda

Šv.Pranciškus > Maldos
Visa atnaujinantis Viešpatie Jėzau Kristau, atnaujink mane, kad nuolat liudyčiau apie Tavąją prisikėlimo galią.
Atnaujink mano širdį ir atgaivink ją savo meile, kad eičiau Tavo nurodytu keliu.
Nuo šiol noriu priklausyti Tau. Noriu išsivaduoti iš tamsybių viešpatavimo ir šėtono valdžios.
Noriu įeiti į Tavo Karalystę ir priklausyti Tavo tautai.
Nusigręšiu nuo visokio blogio ir vengsiu visko, kas veda į blogį.
Prašau Tavęs visų mano padarytų nuodėmių atleidimo.
Aukoju Tau savo gyvenimą ir pažadu klausyti Tavęs - mano Viešpaties.
Kristau, prašau Tavo malonės atgimti Šventojoje Dvasioje. Amen.

 
pranciskonai.delegatura@gmail.com
Back to content | Back to main menu