šv. Mikalojus - strona lt

Go to content

Main menu:

šv. Mikalojus

Liturginiai metai > Kalėdos
Tikriausiai  daugumai  iš  mūsų  tai  buvo  pirmasis  šventasis,  apie  kurį  sužinojome  iš  mūsų  senelių  ar  tėvų  pasakojimų.  Jau  ankstyvoje  vaikystėje  apie  jį  girdėjome - juk  jis  atnešdavo  mums  dovanas!  Bet  iš  tikrųjų  iš  vaikystės  žinome  tik  legendas  apie  jį.  O  šiandien  ar  žinome,  kas  buvo  iš  tikrųjų  šv. Mikalojus ?
        270m.  Licijoje,  Patros  apylinkėje ( Graikija ),  gyveno  turtinga  sutuoktinių  pora,  kuri  labai  kentėjo,  nes  neturėjo  vaikų.  Abu  sutuoktiniai  meldė  Dievą  šios  malonės  ir  buvo  išklausyti.  Mikalojus  tapo  dideliu  geradariu  ir  gilaus  tikėjimo  žmogumi,  uoliai  atliekantis  savo  pareigas  Dievui.  Dar  būdamas  jaunas,  išsiskirdavo  ne  tik  dievobaimingumu,  bet  ir  jautrumu  artimo  vargui.  Po  savo  tėvų  mirties  noriai  dalinosi  su  stokojančiais  savo  dideliu  turtu.  Pvz.  padėjo  ištekėti  trims  neturtingo  bajoro  dukroms,  slapta  davęs  joms  pinigų.  

       Būdamas  jautrus  žmonių  vargui,  jis  noriai  dalinosi  turtais  su  stokojančiais,  už  savo  dosnumą  nelaukdamas  padėkos.  Stengėsi,  kad  jo  gailestingumo  darbai  liktų  paslaptyje.  Dažnai  slapta  neturtingiems  tėvams  pamesdavo  dovanų  ir  džiaugėsi  žiūrėdamas,  kaip  džiaugiasi  apdovanotieji.  Norėdamas  dar  labiau  priartėti  prie  Dievo,  Mikalojus  nusprendė,  kad  jam  bus  geriausia  tarnauti  už  vienuolyno  sienų.  Grįždamas  iš  kelionės  į  Šventąją  Žemę,  jis  prisijungė  prie  Patraso  vietovės  vienuolių,  tačiau  netrukus  vidinis  balsas  paragino  jį  grįžti  į  pasaulį.  Jis  paliko  vienuolyną  ir  nukeliavo  į  didelį  Myros  miestą.  

      Kaip  tik  tuo  metu  Myros  gyventojai  gedėjo  po  vyskupo  mirties.  Sunku  buvo  išrinkti  tinkamą  įpėdinį.  Vienam  iš  besitariančių  bažnyčios  hierarchų  sapne  Dievas  paliepė  išrinkti  vyskupu  žmogų,  kuris  ryte  pirmas  ateis  į  bažnyčią.  Tuo  žmogumi  buvo  niekam  nežinomas  Mikalojus.  Kai  kurie  buvo  nustebę, bet pagerbė  Dievo  valią.  Pats  Mikalojus,  kai  jam  buvo  viskas  pasakyta,  gynėsi  ir  nenorėjo  priimti  tokio  aukšto  posto,  jis  jautėsi  nepajėgus  atlikti  vyskupo  pareigas.  Po  ilgų  įkalbinėjimų  visgi  sutiko,  pripažindamas,  kad  tai  vyksta  iš  Dievo  valios.  

     Vyskupo  tarnystę  Mikalojus  vykdė  pasiaukojančiai  ir  su  dideliu  atsidavimu.  Dievo  žodį  nešė  ne  tik  krikščionių  bendrijos  nariams,  bet  stengėsi  jį  skleisti  ir  tarp  pagonių.  Kaip  tik  tuo  metu  prasidėjo  krirščionių  persekiojimas.  Kelis  metus  praleidęs  kalėjime,  Mikalojus  išėjo  į  laisvę.  Mirė,  sulaukęs  70 metų. Tiksliai  nežinome,  kada  jis  mirė:  tarp  345  ir  352  metų.  Tradicija  tiksliai  išsaugojo  tik  jo  mirties  dieną  ir  mėnesį  -  grudžio  6 d.  Pasakojama,  kad  jam  mirštant,  pasirodė  giedantys  angelai.  Mikalojus  buvo  iškilmingai  palaidotas  Myroje.  

      Iki  šių  dienų  Rytų  ir  Vakarų  Bažnyčiose  šv. Mikalojus  laikomas  didžiu  užtarėju -  dėl  to  tiek  daug  jo  atvaizdų  tiek  stačiatikių  cerkvėse,  tiek  ir  vakarų  šventovėse.  Šv. Mikalojus  yra  Rusijos  globėjas.  Jo  atvaizdas  buvo  paplitęs  beveik  visoje  Rusijos  Imperijos  teritorijoje.  

      Ikonografijoje  šv. Mikalojus  vaizduojamas  su  lotynų  arba  graikų  apeigų  vyskupo  rūbais.  Jo  atributai:  angelas,  angelas  su  mitra,  duona,  trys  vaikai  arba  jaunuoliai,  trys  obuoliai,  trys  auksiniai  rutuliai  ant  knygos  arba  rankoje ( kraitis,  kurį  pagal  legendą  padovanojo  neturtingoms  merginoms ),  pastoralas,  knyga,  inkaras,  kapšelis  su  pinigais,  trys  kapšeliai,  laivas,  maišas  dovanų.   
pranciskonai.delegatura@gmail.com
Back to content | Back to main menu