Egzorcizmai ir egzorcistas - strona lt

Go to content

Main menu:

Egzorcizmai ir egzorcistas

Egzorcizmai ir egzorcistas


Egzorcizmai ir egzorcistas, Apsėdimai ir kankinimai, Pragaras ir velnias, Pagalba sunkumuose  
 

Kas yra egzorcizmas?

Egzorcizmas (gr. Eorkizein – prakeikti;) tai Dievo vardu demonui duodamas įsakymas išeiti iš žmogaus, daikto ar vietos. Tai išskirtinė laiminimo (sakramentalijos) forma, kurią kunigas teikia tam tikrais atvejais. Skaityk...

Katalikų egzorcistas. Kas vykdo egzorcizmus?

Katalikų Bažnyčioje Egzorcistas yra vyskupas arba jo paskirtas kunigas, turintis specialius įgaliojimus vykdyti egzorcizmus Sakramentalijos rimtumas ir egzorcizmo pobūdis reikalauja, kad egzorcizmo tarnystė apsėstiesiems būtų vykdoma tik su specialiu ir aiškiu vietos ordinaro leidimu (dažniausiai – diecezinio vyskupo). Skaityk...  

Dėmesys netikriems egzorcistams.

Pastaruoju metu vis dažniau egzorcizmus vykdyti imasi apgavikai. Jų veiksmai atneša tragiškų vaisių. Dažniausiai tai įvairūs bioenergetikosos specialistai, būrėjos, kerėtojai, kurių reklamą galima surasti žurnaluose ir internete. Tarp tų apgavikų nestinga krikščionių pasauliečių. Ar tokie „egzorcizmai“ turi išlaisvinamos galios? Skaityk...

Egzorcizmo eiga

Pirmiausia, dar prieš pradėdamas tam tikrą egzorcizmą egzorcistas turi atpažinti, ar susidūrė su tikru apsėdimu, sunkia būkle, tikru velnio atėimų. Reikia nustatyti, kiek įsigalėjęs blogis. Antra, meldžiamasi išlaisvinimo intencija. Ši malda, be dvasinio poveikio, padeda įsitikinti, ar žmogus tikrai yra veikiamas piktosios dvasios. Jei kalbant maldą atsiranda kitų požymių, įrodančių piktųjų dvasių buvimą, tik tada pereinama prie egzorcizmų. Skaityk...

Egzorcizmo istorija

Kovą su velniu pradėjo pats Kristus ir ją pavedė kitiems. Jo pradėtą darbą tęsė apaštalai ir tai įsigalėjo Tradicijoje. Apaštalų atliekami egzorcizmai išgarsėjo paveikumu. Jie egzorcizmus atlikdavo ne tik krikščionims, bet ir pagonims. Piktųjų dvasių valdymas buvo katalikų tikėjimo patvirtinimas ir kartu Gerosios Naujienos skelbimo rezultatas.  Skaityk...  

Egzorcistų šventinimai

Pradžioje egzorcizmų vykdymas buvo tiesiog charizma ir daugelis juos vykdė be jokių šventinimų. Pirmą liudijimą apie Bažnyčioje paskirtus egzorcistus randame popiežiaus Kornelijaus (251-253) laiške Antijochijos vyskupui Fabijui. Rytuose egzorcistų tarnystę mini tik 360 m Laudikėjos sinodas. Kartaginos sinode (398) įvyko pirmieji egzorcistų šventinimai. Reikia patikslinti, kad jie vykdė ne tik egzorcisto tarnystę. Skaityk...

Ezgzocizmai Biblijoje

Egzorcizmai Biblijoje – atrinkti Švento Rašto skyriai. Skaityk...  

Katekizmas apie egzorcizmus

1673 Kai Bažnyčia viešai ir autoritetingai Jėzaus Kristaus vardu meldžia, kad asmuo ar daiktas būtų apsaugotas nuo Piktojo kėslų arba išvaduotas iš jo valdžios, tai vadiname egzorcizmu. Jį atlikdavo Jėzus, ir Bažnyčia gavo iš Jo galią bei uždavinį išvarinėti demonus. Paprasta forma egzorcizmas atliekamas per Krikšto apeigas. Iškilmingą egzorcizmą, vadinamą „didžiuoju“, gali atlikti tiktai kunigas, gavęs vyskupo leidimą. Čia reikia išmintingai elgtis ir griežtai laikytis Bažnyčios nustatytų taisyklių. Skaityk...

Kanonų teisė

Kanonų teisė apie sakramentalijas ir egzorcizmus. Skaityk...  

Dievo kulto komisija: Egzorcizmas


”Indikulus“ – Dievo malonė ir krikšto egzorcizmas 
pranciskonai.delegatura@gmail.com
Back to content | Back to main menu